WHO WE ARE

บริษัท ธงสิริ กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการ โครงการที่พักอาศัยภายใต้ แนวคิด ที่จะสร้างที่พักอาศัยด้วยโครงสร้างที่มีมาตราฐาน และ แข็งแรง ด้วยคุณภาพของวัสดุและทีมงาน ที่มีประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้พักอาศัยได้อย่าง สมบูรณ์แบบ และ เป็นมิตรกับบริบทแวดล้อม

WHAT’S
BASE OF LIVING

ภายใต้แนวคิด Base Of Living ทางบริษัทฯมีแนวคิดที่ว่า ที่พักอาศัย เปรียบเสมือนพื้นฐานของการดำรงชีวิต ซึ่งความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน และ ความสัมพันธ์ ต่อคนรอบข้างที่ดี ล้วนแล้วแต่จะเกิดขึ้นได้จาก ที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ ที่พร้อมจะสร้างความสุข และ รอยยิ้มให้กับทุกๆคนในทุกวัน

VISION

บริษัทเชื่อว่าความสุขของผู้คนเริ่มจากการมีที่พักอาศัยที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพแข็งแรงไปพร้อมกับการสร้างความสุขให้ผู้อยู่อาศัยและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

MISSION

บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ทั้งทำเลที่ตั้ง และวัสดุ ที่คัดสรรมาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นถึงการพัฒนา บุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ที่พักอาศัยที่มีคุณภาพให้กับผู้อยู่อาศัยทุกท่าน