โครงการปัจจุบัน

แนวคิดในการออกแบบ

จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้อยู่อาศัย บริษัท ธงสิริ จึงได้สำรวจความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้บริษัทสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และ นำเสนอออกมาในรูปแบบของการสร้างบ้านที่มอง ถึงพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวในปัจจุบัน การก่อสร้างที่แข็งแรง ดีไซน์ที่ทันสมัย ทำให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตในทุกโครงการของเราอย่างมีความสุข

แกลลอรี่

จากแนวคิดในการสร้างที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบ
ทำให้ทุกการใช้ชีวิตในโครงการเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง
ติดต่อเยี่ยมชมโครงการ โทร 085-155-0999