ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์

บริษัท เชื่อว่า ความสุขของผู้คน เริ่มจากการมีที่พักอาศัยที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ไปพร้อมกับ การสร้างความสุขให้ผู้อยู่อาศัย และ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภารกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งทำเลที่ตั้ง และ วัสดุ ที่คัดสรรมาอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนร่วม ในการสร้างสรรค์ที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ ให้กับผู้อยู่อาศัยทุกท่าน

แนวคิดในการออกแบบ

จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับผู้อยู่อาศัย บริษัท ธงสิริ จึงได้สำรวจความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้าซึ่่งมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ทำให้บริษัทสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ และ นำเสนอออกมาในรูปแบบของการสร้างบ้านที่มอง ถึงพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับขนาดของครอบครัวในปัจจุบัน การก่อสร้างที่แข็งแรง ดีไซน์ที่ทันสมัย ทำให้ผู้อยู่อาศัยใช้ชีวิตในทุกโครงการของเราอย่างมีความสุข