นโยบายความเป็นส่วนตัว / นโยบายคุกกี้

บริษัท ธงสิริ กรุ๊ป จำกัดให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความ ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยการใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อตอบสนองการใช้งานของท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่นๆ และเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่ใช้จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วัน, เวลา, ลิงค์ที่คลิก, หน้าที่เข้าชม, เงื่อนไขการตั้งค่าต่างๆ เป็นต้น โดยจะบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค, แท็บเล็ต, หรือสมาร์ทโฟน เป็นต้น ผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

2.ประเภทการใช้งานคุกกี้ของเรา
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้ดังต่อไปนี้อาจถูกนำมาใช้
- คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ การปิดการใช้งาน คุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
- คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้ในการจดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน, ภาษา หรือ ขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คือ คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ของท่านในการใช้บริการเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ทราบและรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนนี้ ในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ท่าน การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
- คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา (Marketing Cookies) คือ คุกกี้ที่ถูกใช้ในการติดตามผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

3.การจัดการคุกกี้
ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ โดยการปฏิเสธการใช้งาน, ลบ, หรือตั้งค่าปิดเฉพาะบางคุกกี้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบ ต่อประสิทธิภาพของหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงรูปแบบและการใช้งานบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้ไม่อาจแสดงผลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

4.ประกาศความเป็นส่วนตัว
ในกรณีที่ท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิที่ท่านมีอยู่ตาม ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้
นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่าน หมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ

6.การจัดการกับเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อสงสัย
หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงหากมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท ธงสิริ กรุ๊ป จำกัด
94/1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
E-mail :Thongsiripdpa@gmail.com, โทรศัพท์:095-069-1111